China Trains China Train Schedule Changsha Train Schedule

Changsha Train Schedule

Trains to & from Changsha

Train No. Arrival City Dep. Time - Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
G541 Guangzhou Nan (South) 08:30 - 14:46 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G542 Zhengzhou Dong (East) 09:44 - 16:23 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G543 Guangzhou Nan (South) 09:20 - 15:52 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G544 Zhengzhou Dong (East) 14:00 - 20:25 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G545 Guangzhou Nan (South) 14:10 - 20:23 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G546 Zhengzhou 14:10 - 21:01 1614 KM First Seat:US$154
Second Seat:US$96
G547 Guangzhou Nan (South) 16:45 - 23:13 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G548 Zhengzhou Dong (East) 16:22 - 22:56 1605 KM First Seat:US$153
Second Seat:US$96
G551 Guangzhou Nan (South) 09:00 - 14:16 1268 KM First Seat:US$126
Second Seat:US$79
G552 Xinyang Dong (East) 09:38 - 15:01 1268 KM First Seat:US$126
Second Seat:US$79
G553 Guangzhou Nan (South) 15:32 - 20:53 1268 KM First Seat:US$126
Second Seat:US$79
G554 Xinyang Dong (East) 15:00 - 20:04 1268 KM First Seat:US$126
Second Seat:US$79
G576/G577 Changsha Nan (South) 08:36 - 15:22 1173 KM First Seat:US$102
Second Seat:US$69
G578/G575 Shanghai Hongqiao 13:29 - 20:11 1173 KM First Seat:US$102
Second Seat:US$69
G579 Changsha Nan (South) 07:42 - 12:54 878 KM First Seat:US$69
Second Seat:US$49
G580 Nanjing Nan (South) 17:08 - 22:28 878 KM First Seat:US$69
Second Seat:US$49
G6011 Shenzhen Bei (North) 07:00 - 10:20 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6012 Changsha Nan (South) 07:12 - 10:39 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6013 Shenzhen Bei (North) 07:28 - 10:49 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6015 Shenzhen Bei (North) 07:52 - 11:29 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6016 Changsha Nan (South) 10:40 - 14:00 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6017 Shenzhen Bei (North) 10:06 - 13:34 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6018 Changsha Nan (South) 12:00 - 15:44 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6019 Shenzhen Bei (North) 11:00 - 14:26 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57
G6021 Shenzhen Bei (North) 11:50 - 15:12 809 KM First Seat:US$89
Second Seat:US$57

Train Schedules for Other Major Cities