China Trains China Train Schedule Guangzhou Train Schedule

Guangzhou Train Schedule

Trains to & from Guangzhou

Train No. Arrival City Dep. Time - Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
D7001 Shenzhen 06:03 - 07:34 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7002 Guangzhou 07:46 - 09:20 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7002 Guangzhou 07:46 - 09:20 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7002 Guangzhou 07:46 - 09:20 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7003 Shenzhen 09:32 - 11:07 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7003 Shenzhen 09:32 - 11:07 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7003 Shenzhen 09:32 - 11:07 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7004 Guangzhou East 11:20 - 12:39 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7004 Guangzhou East 11:20 - 12:39 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7005 Shenzhen 12:54 - 14:13 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7005 Shenzhen 12:54 - 14:13 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7006 Guangzhou East 14:25 - 15:44 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7006 Guangzhou East 14:25 - 15:44 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7007 Shenzhen 15:56 - 17:15 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7007 Shenzhen 15:56 - 17:15 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7008 Guangzhou East 17:27 - 18:46 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7008 Guangzhou East 17:27 - 18:46 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7009 Shenzhen 18:58 - 20:17 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7009 Shenzhen 18:58 - 20:17 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7010 Guangzhou East 20:29 - 21:48 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7010 Guangzhou East 20:29 - 21:48 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7011 Shenzhen 22:01 - 23:20 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7011 Shenzhen 22:01 - 23:20 139 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7012 Guangzhou 06:20 - 08:03 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14
D7012 Guangzhou 06:20 - 08:03 147 KM First Seat:US$17
Second Seat:US$14

Train Schedules for Other Major Cities