China Trains China Train Schedule Zhengzhou Train Schedule

Zhengzhou Train Schedule

Trains to & from Zhengzhou

Train No. Arrival City Dep. Time - Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
G79 Guangzhou Nan South 10:00 - 17:59 2298 KM First Seat:US$228
Second Seat:US$143
G80 Beijing Xi West 10:00 - 17:59 2298 KM First Seat:US$228
Second Seat:US$143
G81 Guangzhou Nan South 13:05 - 22:32 2298 KM First Seat:US$228
Second Seat:US$143
G82 Beijing Xi West 12:43 - 22:23 2298 KM First Seat:US$228
Second Seat:US$143
G822/G823 Xian Bei North Railway Station 10:00 - 19:42 2221 KM First Seat:US$232
Second Seat:US$147
G824/G821 Shenzhen Bei North 08:00 - 17:34 2230 KM First Seat:US$232
Second Seat:US$147
G826/G827 Xian Bei North Railway Station 13:00 - 22:33 2230 KM First Seat:US$232
Second Seat:US$147
G828/G825 Shenzhen Bei North 10:45 - 20:16 2221 KM First Seat:US$232
Second Seat:US$147
G83 Changsha South 09:00 - 14:40 1591 KM First Seat:US$172
Second Seat:US$108
G832/G833 Xian Bei North Railway Station 07:18 - 16:21 2119 KM First Seat:US$215
Second Seat:US$135
G834/G831 Guangzhou Nan South 11:20 - 20:16 2119 KM First Seat:US$215
Second Seat:US$135
G836/G837 Xian Bei North Railway Station 11:35 - 20:27 2119 KM First Seat:US$215
Second Seat:US$135
G838/G835 Guangzhou Nan South 12:20 - 21:20 2119 KM First Seat:US$215
Second Seat:US$135
G84 Beijing Xi West 09:00 - 14:40 1591 KM First Seat:US$172
Second Seat:US$108
G840/G841 Xian Bei North Railway Station 12:27 - 21:36 2119 KM First Seat:US$215
Second Seat:US$135
G842/G839 Guangzhou Nan South 13:00 - 22:06 2119 KM First Seat:US$215
Second Seat:US$135
G844/G845 Xian Bei North Railway Station 13:53 - 22:57 2128 KM First Seat:US$216
Second Seat:US$135
G846/G843 Guangzhou Nan South 13:45 - 22:47 2128 KM First Seat:US$216
Second Seat:US$135
G852/G853 Xian Bei North Railway Station 08:10 - 15:04 1421 KM First Seat:US$156
Second Seat:US$98
G854/G851 Changsha South 15:30 - 22:01 1421 KM First Seat:US$156
Second Seat:US$98
G856/G857 Xian Bei North Railway Station 09:23 - 14:30 1050 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G858/G855 Wuhan 15:05 - 19:40 1050 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G87 Xian Bei North Railway Station 14:00 - 18:40 1216 KM First Seat:US$137
Second Seat:US$86
G89 zhengzhoudong 13:30 - 16:00 693 KM First Seat:US$82
Second Seat:US$51
G90 Beijing Xi West 09:00 - 11:30 693 KM First Seat:US$82
Second Seat:US$51

Train Schedules for Other Major Cities