China Trains China Train Schedule Zhengzhou Train Schedule

Zhengzhou Train Schedule

Trains to & from Zhengzhou

Train No. Arrival City Dep. Time - Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
G566 Beijing Xi (West) 16:18 - 19:25 693 KM First Seat:US$73
Second Seat:US$45
G567 Zhengzhou Dong (East) 19:55 - 23:14 693 KM First Seat:US$73
Second Seat:US$45
G568 Beijing Xi (West) 17:23 - 20:57 707 KM First Seat:US$74
Second Seat:US$46
G568 Beijing Xi (West) 17:23 - 20:57 707 KM First Seat:US$74
Second Seat:US$46
G571 Xinyang Dong (East) 09:27 - 13:55 1030 KM First Seat:US$105
Second Seat:US$66
G574 Beijing Xi (West) 14:25 - 19:19 1030 KM First Seat:US$105
Second Seat:US$66
G622/G623 Taiyuan 07:53 - 17:41 2241 KM First Seat:US$195
Second Seat:US$124
G624/G621 Guangzhou Nan (South) 10:46 - 20:48 2241 KM First Seat:US$195
Second Seat:US$124
G626/G627 Taiyuan 13:37 - 17:27 636 KM First Seat:US$56
Second Seat:US$38
G628/G625 Zhengzhou Dong (East) 17:53 - 21:26 636 KM First Seat:US$56
Second Seat:US$38
G632/G633 Taiyuan 10:00 - 15:47 1172 KM First Seat:US$109
Second Seat:US$71
G638/G635 Wuhan 16:16 - 21:50 1172 KM First Seat:US$109
Second Seat:US$71
G651 Xian Bei (North) 07:05 - 12:48 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G652 Beijing Xi (West) 07:50 - 13:17 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G653 Xian Bei (North) 08:21 - 14:11 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G654 Beijing Xi (West) 08:50 - 14:20 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G655 Xian Bei (North) 10:05 - 15:43 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G656 Beijing Xi (West) 10:05 - 15:37 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G658 Beijing Xi (West) 10:30 - 16:27 1212 KM First Seat:US$120
Second Seat:US$75
G658 Beijing Xi (West) 10:30 - 16:27 1212 KM First Seat:US$120
Second Seat:US$75
G659 Xian Bei (North) 12:08 - 17:35 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G661 Xian Bei (North) 14:42 - 20:41 1212 KM First Seat:US$120
Second Seat:US$75
G661 Xian Bei (North) 14:42 - 20:41 1212 KM First Seat:US$120
Second Seat:US$75
G662 Beijing Xi (West) 11:35 - 17:12 1216 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76
G663 Xian Bei (North) 14:47 - 21:09 1212 KM First Seat:US$121
Second Seat:US$76

Train Schedules for Other Major Cities