Liuzhou Zip Code

Zip Code and Telephone Code for Liuzhou, Guangxi

ProvinceCityZip CodeTel Code
GuangxiLiuzhou5450000772

 

Location Map of Liuzhou in China

The location map of Liuzhou
Planning a trip? Ask us here 800-2682918 (USA & CA) 86-773-2831999 1800-764678 (AU) 0800-0327753 (UK) 800-8793-007 (China)

Do you want to book a tour/hotel/Wi-Fi. etc.
Your Name Your Email

 

Tailor Make a China Tour