Home China Hotels Jingmen Hotels

Jingmen Hotels

Get 3 Hotels in Jingmen :
Jingmen International Hotel - Jingmen

Jinxia Road 21, Jingmen, Hubei Province


Based on 35 TripAdvisor traveller reviews

$37+/night*

More Price Details
Huaqiao Hotel - Jinmen

No.78 Xiangshan Avenue, Dongbao District, Jinmen


Based on 35 TripAdvisor traveller reviews

$33+/night*

More Price Details
Phonenix Hotel Jingmen

No. 8 Fengyuan Road, Duodao District, Jingmen


Based on 35 TripAdvisor traveller reviews

$51+/night*

More Price Details

Note: Prices vary with date(s) of stay. Continue and enter your date(s) for the true price.

  • PREV
  • NEXT