Home China Guide Yinchuan Yinchuan Facts

Yinchuan Facts

yinchuan
  • Chinese Name: 银川
  • Chinese Pinyin: yín chuān
  • English Name: Yinchuan
  • Location: Northwest China
  • Latitude: 38° 47' N
  • Longitude: 106° 27' E
  • Area: 9,491 sq. km. (3,664 sq. mi.)
  • Time Zone: (UTC+8)
  • Area Code: 0951
  • Population: 1.5 million