China Trains China Train Schedule Guangzhou Train Schedule

Guangzhou Train Schedule

Trains to & from Guangzhou

Train No. Arrival City Dep. Time - Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
G546 Zhengzhou 14:10 - 21:01 1614 KM First Seat:US$156
Second Seat:US$97
G547 Guangzhou Nan (South) 16:45 - 23:13 1605 KM First Seat:US$155
Second Seat:US$97
G548 Zhengzhou Dong (East) 16:22 - 22:56 1605 KM First Seat:US$155
Second Seat:US$97
G548 Zhengzhou Dong (East) 16:22 - 22:56 1605 KM First Seat:US$155
Second Seat:US$97
G551 Guangzhou Nan (South) 09:00 - 14:16 1268 KM First Seat:US$127
Second Seat:US$80
G552 Xinyang Dong (East) 09:38 - 15:01 1268 KM First Seat:US$127
Second Seat:US$80
G553 Guangzhou Nan (South) 15:32 - 20:53 1268 KM First Seat:US$127
Second Seat:US$80
G554 Xinyang Dong (East) 15:00 - 20:04 1268 KM First Seat:US$127
Second Seat:US$80
G6011 Shenzhen Bei (North) 07:00 - 10:20 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6012 Changsha Nan (South) 07:12 - 10:39 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6013 Shenzhen Bei (North) 07:28 - 10:49 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6015 Shenzhen Bei (North) 07:52 - 11:29 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6016 Changsha Nan (South) 10:40 - 14:00 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6017 Shenzhen Bei (North) 10:06 - 13:34 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6018 Changsha Nan (South) 12:00 - 15:44 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6019 Shenzhen Bei (North) 11:00 - 14:26 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6021 Shenzhen Bei (North) 11:50 - 15:12 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6022 Changsha Nan (South) 15:35 - 18:56 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6027 Shenzhen Bei (North) 19:22 - 22:52 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6027 Shenzhen Bei (North) 19:22 - 22:52 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6028 Changsha Nan (South) 19:45 - 23:26 809 KM First Seat:US$90
Second Seat:US$58
G6102 Changsha Nan (South) 07:05 - 09:45 707 KM First Seat:US$75
Second Seat:US$47
G6104 Changsha Nan (South) 07:38 - 10:12 707 KM First Seat:US$75
Second Seat:US$47
G6105 Guangzhou Nan (South) 08:15 - 11:04 707 KM First Seat:US$75
Second Seat:US$47
G6107 Guangzhou Nan (South) 10:34 - 13:16 707 KM First Seat:US$75
Second Seat:US$47

Train Schedules for Other Major Cities