China Trains China Train Schedule Zhengzhou Train Schedule

Zhengzhou Train Schedule

Trains to & from Zhengzhou

Train No. Arrival City Dep. Time - Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
G667 Xian Bei (North) 16:53 - 22:44 1212 KM First Seat:US$122
Second Seat:US$76
G667 Xian Bei (North) 16:53 - 22:44 1212 KM First Seat:US$122
Second Seat:US$76
G669 Xian Bei (North) 17:38 - 23:06 1216 KM First Seat:US$122
Second Seat:US$77
G670 Beijing Xi (West) 17:55 - 23:20 1216 KM First Seat:US$122
Second Seat:US$77
G71 Shenzhen Bei (North) 08:00 - 18:16 2400 KM First Seat:US$219
Second Seat:US$139
G72 Beijing Xi (West) 07:56 - 18:21 2400 KM First Seat:US$219
Second Seat:US$139
G73 Shenzhen Bei (North) 11:16 - 19:06 1884 KM First Seat:US$183
Second Seat:US$116
G74 Zhengzhou Dong (East) 08:50 - 15:57 1707 KM First Seat:US$170
Second Seat:US$108
G75 Shenzhen Bei (North) 14:35 - 21:39 1707 KM First Seat:US$170
Second Seat:US$108
G76 Zhengzhou Dong (East) 15:50 - 22:31 1707 KM First Seat:US$170
Second Seat:US$108
G79 Guangzhou Nan (South) 10:00 - 17:59 2298 KM First Seat:US$204
Second Seat:US$128
G80 Beijing Xi (West) 10:00 - 17:59 2298 KM First Seat:US$204
Second Seat:US$128
G81 Guangzhou Nan (South) 13:05 - 22:32 2298 KM First Seat:US$204
Second Seat:US$128
G82 Beijing Xi (West) 12:43 - 22:23 2298 KM First Seat:US$204
Second Seat:US$128
G822/G823 Xian Bei (North) 10:00 - 19:42 2221 KM First Seat:US$207
Second Seat:US$132
G824/G821 Shenzhen Bei (North) 08:00 - 17:34 2230 KM First Seat:US$208
Second Seat:US$132
G826/G827 Xian Bei (North) 13:00 - 22:33 2230 KM First Seat:US$208
Second Seat:US$132
G828/G825 Shenzhen Bei (North) 10:45 - 20:16 2221 KM First Seat:US$207
Second Seat:US$132
G83 Changsha Nan (South) 09:00 - 14:40 1591 KM First Seat:US$154
Second Seat:US$96
G832/G833 Xian Bei (North) 07:18 - 16:21 2119 KM First Seat:US$193
Second Seat:US$121
G834/G831 Guangzhou Nan (South) 11:20 - 20:16 2119 KM First Seat:US$193
Second Seat:US$121
G836/G837 Xian Bei (North) 11:35 - 20:27 2119 KM First Seat:US$193
Second Seat:US$121
G838/G835 Guangzhou Nan (South) 12:20 - 21:20 2119 KM First Seat:US$193
Second Seat:US$121
G84 Beijing Xi (West) 09:00 - 14:40 1591 KM First Seat:US$154
Second Seat:US$96
G840/G841 Xian Bei (North) 12:27 - 21:36 2119 KM First Seat:US$193
Second Seat:US$121

Train Schedules for Other Major Cities