Home China Zip Codes Liuzhou Zip Code

Liuzhou Zip Code

Zip Code and Telephone Code for Liuzhou, Guangxi

Province City Zip Code Tel Code
Guangxi Liuzhou 545000 0772

 

Location Map of Liuzhou in China

The location map of Liuzhou