Home China Zip Codes Shanghai Zip Code

Shanghai Zip Code

District Area Code Zip Code
Huangpu 21 200000
Changning 21 200000
Xuhui 21 200000
Putuo 21 200000
Jing'an 21 200000
Hongkou 21 00000
Zhabei 21 200000
Minhang 21 201100
Yangpu 21 200000
Jiading 21 201800
Baoshan 21 201900
Jinshan 21 201500
Pudong 21 200120
Qingpu 21 201700
Songjiang 21 201600
Fengxian 21 201400
Chongming
County
21 202150

 

Location Map of Shanghai in China

The location map of Shanghai