Home China Zip Codes Wuhan Zip Code

Wuhan Zip Code

DistrictArea CodeZip Code
Hangyang27430051
Jianghan27430024
Jiangan27430010
Caidian27430058
Wuchang27430060
Hongshsn27430070
Qingshan27430080
Dongxihu27430040
Huarong27430015
Huangpi27430300
Xiaonan27430090
Jiangxia27430200
Hannan27430090

 

Location Map of Wuhan in China

The location map of Wuhan