Home Single Destination Tours Jiuzhaigou Tours

Jiuzhaigou Tours

Known also as the Nine Villages Valley, the legendary Jiuzhaigou is a natural wonder with waterfalls, lakes, patches of grassland, several varieties of wildlife and snow-capped mountain.

Page Rating: 4.46/5 based on 170 ratings.

China Tours to Jiuzhaigou

Photos of Fairyland Tour

CHT-SC-01: Fairyland Tour

Full price from:
$2,119 p/p
Photos of The World Heritage Sites Tour

CHT-WH-02: The World Heritage Sites Tour

  • Duration: 19 Days
  • Destinations: Beijing→ Xian→ Lhasa→ Shigatse→ Chengdu→ Jiuzhaigou→ Shanghai
  • Itinerary & Price Details
Full price from:
$5,639 p/p
Photos of Jiuzhaigou and Yangtze River Stunning Tour

CHT-YZ-11: Jiuzhaigou and Yangtze River Stunning Tour

Full price from:
$2,519 p/p
Photos of Picturesque Jiuzhaigou and Yangtze River Tour from Hong Kong

CHT-YZ-16: Picturesque Jiuzhaigou and Yangtze River Tour from Hong Kong

  • Duration: 10 Days
  • Destinations: Hong Kong→ Chengdu→ Leshan→ Emeishan→ Jiuzhaigou→ Chongqing→ Yangtze→ Yichang
  • Itinerary & Price Details
Full price from:
$3,639 p/p
Photos of Guilin, Chengdu, Jiuzhai Alley Natural Scenery Tour

CHT-122: Guilin, Chengdu, Jiuzhai Alley Natural Scenery Tour

Full price from:
$3,019 p/p