Home China Train Jinan East Railway Station

Jinan East Railway Station

Jinan East Railway Station is a tributary station of Jinan Railway Station. Trains of Qingdao-Dandong, Qingdao-Taiyuan, and Beijing-Weihai stop over this station. There is also a train for Luoyang. Trains are available for Taiyuan, Dandong, Tonghua, North Shijiazhuang, Beijing, Qingdao, Weihai, Yantai, Yanji, Harbin, Baotou, and Heze.

Transportation to Jinan East Railway Station

Transportation: Passengers can take public buses No. 6, 14, 30, 36, 83, 112, and 122 to get to the railway station.

Jinan East Railway Station Jinan East Railway Station