Home China Train China Guide Jinan Railway Station

Jinan Railway Station

Jinan Railway Station is the largest railway station in Shandong Province. It was built in 1904. Beijing-Shanghai Railway Line and Jinan-Qingdao Railway Line intersect here. Jinan Station is 490 km (304 miles) north of Beijing, 968 km (601 miles) south of Shanghai, and 393 km (244 miles) east of Qingdao. Trains in Jinan depart for China’s major cities like Qingdao, Xi’an, Shenyang, Changsha, Urumqi, Yantai, Wuhan, Shanghai, Shenzhen, Nanning, Beijing, Wenzhou, Chengdu, Nanchang, Fuzhou, and Guangzhou.

Transportation to Jinan Railway Stations

Transportation: Passengers can take public buses No. 3, 21, and 83 to get to the train station.

Jinan Railway Station Jinan Railway Station